[LLSB AS 11-12] Dist 07-Mountain View Player (02) Longi Telesia - josephtames