20080628 [LLBB 11-12 AS] Show Low Cougars v White Mountain Apaches - josephtames